Wizyty prywatne - nr tel. 88 548 77 33

eWUŚ - elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Od 1 stycznia 2013 roku w przychodniach i szpitalach w całej Polsce można będzie
potwierdzić swoje prawo do bezpłatnego leczenia, na podstawie numeru PESEL.
Wystarczy podać w rejestracji PESEL i okazać dowód tożsamości lub legitymację
szkolną, aby skorzystać z bezpłatnego leczenia i refundowanych leków.
Tak prosta i natychmiastowa weryfikacja prawa do leczenia będzie możliwa tylko w
tych placówkach, które zdecydują się korzystać z systemu Elektronicznej Weryfikacji
Uprawnień Świadczeniobiorców. W Łódzkiem system testuje już większość placówek
medycznych, które mają kontrakt z NFZ.
Jeżeli po 1 stycznia 2013 (lub w tym roku w placówce, która bierze udział w
testowaniu systemu) w rejestracji otrzymamy informację, że NFZ nie potwierdza
prawa do świadczeń, nie oznacza to, że nie możemy skorzystać z zaplanowanej
wizyty czy leczenia!
Jeśli pacjent jest pewien, że ma prawo do bezpłatnego leczenia, może je potwierdzić
za pomocą dokumentów, które okazywał do tej pory lub złożyć oświadczenie.
W takiej sytuacji warto sprawdzić informację o naszych (i zgłoszonych przez nas
osób, np. dziecka, małżonka, wnuka) uprawnieniach do bezpłatnego leczenia u
swojego pracodawcy, w ZUS-ie, urzędzie pracy.
Kontakt dla pacjentów: pod numerem tel. 42 275 49 41, 42 275 41 41 pracownicy
NFZ poinformują, jak i gdzie sprawdzić swój status ubezpieczenia oraz odpowiedzą
na pytania związane z systemem EWUŚ.
Zapytaj swojego lekarza, czy możesz sprawdzić za pomocą systemu EWUŚ, czy
jesteś ubezpieczony.
Więcej informacji na temat systemu EWUŚ na www.nfz-lodz.pl