Rehabilitacja NFZ


Bezpłatne konsultacje lekarza rehabilitacji.


Nasi specjaliści:

  • Porady pediatryczne dla dzieci chorych
  • Profilaktyka w pediatrii
  • Opieka nad noworodkiem i niemowlęciem
  • Poradnictwo żywieniowe

Zapewnią Państwu konsultacje oraz propozycje ćwiczeń i zabiegów fizykoterapeutycznych dla pacjentów z dysfunkcjami narządów ruchu.

W ELMOmed znajdą pomoc również najmłodsi pacjenci. Pani dr Zofia Merc-Gołębiowska jest specjalistą rehabilitacji dziecięcej z wieloletnim doświadczeniem klinicznym zdobytym w Szpitalu Klinicznym im. M. Konopnickiej w Łodzi.

Do poradni Rehabilitacynej wymagane jest skierowanie wystawione np. przez lekarza pierwszego kontaktu, neurologa.

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń aby umówić się na wizytę,

42 236 22 22 | info@elmomed.pl

88 548 77 33 - umawianie wizyt prywatnych

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. W związku z powyższym, w celu zminimalizowania ryzyka kontaktu osobistego, rekomendujemy telefoniczną rejestrację do poradni specjalistycznych oraz dostarczanie skierowań dla wizyt już zarejestrowanych drogą pocztową. Z wyrazami szacunku, Zespół ELMO-MED s.c.