Bezpłatne usługi medyczne w ramach NFZ


Poradnia kardiologiczna dla dzieci i poradnia rehabilitacyjna.


Od stycznia 2012 roku poradnia ELMOmed świadczy bezpłatne usługi medyczne w ramach PORADNI KARDIOLOGICZNEJ DLA DZIECI ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dokumenty, które są potrzebne na wizytę w ramach NFZ to:

  • prawidłowo i czytelnie wypełnione skierowanie (dane jednostki kierującej, sygnatura umowy NFZ, pieczątka i podpis lekarza kierującego)
  • ważny dokument tożsamości
  • ewentualne dołączone wyniki badań

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń aby umówić się na wizytę,

42 236 22 22 | info@elmomed.pl

88 548 77 33 - umawianie wizyt prywatnych

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. W związku z powyższym, w celu zminimalizowania ryzyka kontaktu osobistego, rekomendujemy telefoniczną rejestrację do poradni specjalistycznych oraz dostarczanie skierowań dla wizyt już zarejestrowanych drogą pocztową. Z wyrazami szacunku, Zespół ELMO-MED s.c.