Pediatria


Prawidłowy rozwój małych Pacjentów.


Zapewniamy kompleksową opiekę medyczną w zakresie konsultacji specjalistycznych i diagnostyki w tym diagnostyki obrazowej jak i badań laboratoryjnych. Posiadamy silne zaplecze specjalistów dziecięcych m. in. z zakresu otolaryngologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej, ortopedii, chirurgii i urologii dziecięcej, reumatologii i rehabilitacji oraz medycyny sportowej.
W ramach poradni pediatrycznej oferujemy następujący zakres usług:

  • Porady pediatryczne dla dzieci chorych
  • Profilaktyka w pediatrii
  • Opieka nad noworodkiem i niemowlęciem
  • Poradnictwo żywieniowe

Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z wizyt domowych realizowanych przez lekarzy pediatrów.

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń aby umówić się na wizytę,

42 236 22 22 | info@elmomed.pl

88 548 77 33 - umawianie wizyt prywatnych

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. W związku z powyższym, w celu zminimalizowania ryzyka kontaktu osobistego, rekomendujemy telefoniczną rejestrację do poradni specjalistycznych oraz dostarczanie skierowań dla wizyt już zarejestrowanych drogą pocztową. Z wyrazami szacunku, Zespół ELMO-MED s.c.